WASTYN

DEZE PAGINA IS NOG IN OPBOUW

De "Wastyn Family Group" werd opgericht om allen met de familienaam Wastyn, verspreid over gans de wereld, samen te brengen op het net. Alsook om foto's, nieuws, geneologische gegevens en interessante feiten over onze familie met elkaar te delen.

The Wastyn Family Group was created to gather all the Wastyn's around the world to meet eachother on the net, to share photo's, geneology stories, news and interesteing facts about our family history.

Bijnamen in familie Wastyn te Hemiksem

Ik ben op zoek gegaan naar de bijnamen in de familie Wastyn te Hemiksem en was ten zeerste verwonderd dat ik er zoveel vond. Zo kreeg mijn overgrootvader langs vaders kant (1) de bijnaam "Den Hollander" omdat hij in Nederland verbleven had en met een Nederlandse huwde of "Den dikke de fluiter" omdat hij als herbergier/barbier steeds een deuntje floot tijdens het scheren.. Vandaar waarschijnlijk ook dat mijn grootvader (2), die nogal klein van stuk was, de bijnaam "'t Fluitje" meekreeg. Twee van zijn vier zonen, nl. Frans (3) en Gust (4) , werden dan op hun beurt weer "de Fluit" genoemd. Eigenaardig genoeg kregen de twee andere zoons, Jos en Mil (mijn vader) geen van beiden deze bijnaam mee. Mijn grootmoeder langs vaderskant (5) werd "Bertha den Heiboer" (6) genoemd. Waarschijnlijk omdat haar vader (7) , die geboren werd in Noorderwijck (NL), huwde in Herentals en vandaar naar Hemiksem kwam, "den Heiboer" als bijnaam meekreeg. Mijn grootvader langs moederskant(8)werd "de Witte" of "de Witte van den ijzeren weg" genoemd. En ook hier moeten we niet lang naar de verklaring zoeken daar hij blond was en aan de spoorweg werkte. Mijn grootmoeder langs moederskant(9)was beter gekend als "Stans van de Teiters" en dit hoogstwaarschijnlijk omdat mijn overgrootmoeder langs moederskant(10)als bijnaam "den Teiter" had. Mijn overgrootvader langs moederkant(11) stond gekend als "de Scheve Schellekes" omdat hij mankte. Een oom van mijn vader(12)was gekend als "den Aade"(13). De vader van mijn tante Lyda werd "Den Boest" genoemd (14)en was gehuwd met "Mieke den Heiboer"(15). De moeder van mijn tante Wis kreeg dan weer de bijnaam "Mie den Brak"(16)mee. En de echtgenote van een kleinkind van een broer van "Den Dikke de fluiter" ging door het leven met de bijnaam "Rosse Mit" (17). Zoals men kan zien zijn er heel wat bijnamen in mijn familie, maar spijtig genoeg ook hier voor een aantal geen verklaring over hun herkomst. Daarom zou ik hier als slot een warme oproep willen doen tot alle bezoekers van mijn site om me te helpen met het verzamelen van alle mogelijke informatie met betrekking tot bijnamen in onze familie. Niet enkel i.v.m. de Wastynen uit Hemiksem doch i.v.m. deze van alle familianten waar ook ter wereld.

Alle mogelijke gegevens en informatie worden in dank aanvaard en kunnen steeds worden bezorgd via bert@wastyn.be klik hier.

Voetnoten :

1)Wastyn Franciscus 1853-1918 gehuwd met Joanna Rosalia Dirne 1854-1908 (geboren in Nederland)

2)Wastyn Henricus Joannes (Henri) 1883-1972 gehuwd met Bertha Josepha Bleys 1884-1950

3)Wastyn Franciscus (Frans) 1904-1979 gehuwd met Louisa (Wis) Suykens 1909-1979

4)Wastyn Augustinus (Gust) 1908 - 1986 gehuwd met Alida (Lida) Francisca Coeck 1909 - 1989

5)Bertha Josepha Bleys (zie ook 2)

6)Heiboer = in 't Hemiksems dialect "Aaboer"

7)Bleys Josephus 1836-1912 gehuwd met Maria Catharina Hendrickx 1845-1922

8)Joannes Leopoldus Kerremans 1884 - 1940 gehuwd met Annastasia Hortensia Mets 1888 - 1940

9)Annastasia Hortensia Mets (zie voetnoot 8)

10)Melanie Rosalia Borms gehuwd met Aloysius Mets

11)Augustinus Kerremans gehuwd met Aldagondis Maerevoet

12)August (Gust) Frans 1877 - 1955 gehuwd met Maria (Mieke) Magdalena Maes ° 1878

13)"aade" is Hemiksems dialect voor "heide". Den "aade" is dus waarschijnlijk een verkorting van "den Aaboer" bijnaam waaronder de familie Bleys gekend was.

14)Hendrik Josephus Coeck gehuwd met Maria Palmyra Bleys 1886 - 1953 Volgens Louis Coeck (broer tante Lida) zou zijn overgrootvader ook reeds onder deze naam gekend geweest zijn. De herkomst van de bijnaam is hem onbekend.

15)Maria (Mieke) Palmyra Bleys wiens vader geboren werd in Herentals en een broer was van mijn overgrootvader langs mijn vader moeders zijde.

16)Maria Ielegems gehuwd met Petrus Suykens. Mie was ook een tante van Albert Ielegems die wist te vertellen dat zijn overgrootvader en grootvader in een "barakske" woonden. Vandaar misschien de bijnaam? Mie had verschillende broers en zusters die allen "den brak" werden genoemd, uitgezonderd één, die als "den Tras" bekend was

17)Maria Margaretha Torfs 1905 - 1965 gehuwd met Josephus Ludovicus Wastyn 1903 - 1963

Grootva dike de fluiter (116K)'t fluitje Wastyn (110K)

"Den dikke de fluiter" en "'t Fluitje"

Wastyn Gust (158K)

Wastyn Gust "de Fluit"

den heiboer Bleys (421K)

terug naar: Ons familiehoekje.